<%@ EnableSessionState=False Language=VBScript%> <% option explicit %> www.HERKULES DEN STORE/STARKE.net - Panelen ver 2.0

Det här är Haraldpanelen där du kan få svar på det mesta här i livet. Allt från sånt som rör skoputsning, till hur du lättast lägger ankar vid en liten sjö i norra Finland. Och det är ju bra. För, som vi brukar säga här hos Panelen, ingen vill ju bli kidnappad av Svarte-Petter eller tvingas dricka keso med sin morfar.

ställ en fråga till Panelen, eller läs Panelens kloka svar.